Risici og realistiske investeringsforventninger

08-08-2018

 

Guld for enden af regnbuen. Kaloriefri chokoladekage. Gratis frokost. Det er blot et par eksempler på, hvad vi går og ønsker os – men ikke kan få. Her er endnu ét: en investeringsstrategi med afkast uden risiko. Smukt som det lyder, kan ingen investering opfylde det mål. Hvis du beskriver dit eget investeringsmål som afkast uden risiko, så mener vi, at du formentlig skal justere på dine forventninger.

 

Grundlæggende har vi empati for investorer, som mener, at det er muligt at opnå afkast uden risiko. Sagen er jo, at hvis din portefølje, alt inklusive, vokser over en given periode, så har du ikke tabt startkapitalen. Men sådan er investeringer ikke skruet sammen. Alle investeringer indebærer afvejninger mellem risiko og afkast. Generelt har investeringer med større afkastpotentiale større kursvolatilitet. Selvom globale aktier historisk set er steget over længere perioder, så udsættes de også for større, kortvarige fald. *Selv fastforrentede værdipapirer med mindre forventet volatilitet og lavere langsigtet historisk afkast har en tabsrisiko – stigende renter, inflation, misligholdelsesrisiko og andet kan få fastforrentede værdipapirer til at falde i kurs.

 

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her og modtage løbende inspiration.

 

Reel kapitalbevarelse som investeringsmål vil indebære, at du ikke tager nogen risiko – også kan du kun have kontanter eller kontantlignende papirer. Alle andre aktiver indebærer volatilitetsrisiko og kursfald. Men i praksis mener vi ikke, at selv denne metode kan opfattes som reel kapitalbevarelse. Selvom investorens kontoværdi formentlig ikke vil svinge, så vil købekraften formentlig falde med tiden på grund af inflation.

 

Selvom meget af denne diskussion er akademisk, så mener vi, at den har praktiske konsekvenser for langsigtede investorer. Efter vores mening, kan en forståelse af, hvorfor kapitalbevarelse og vækst (afkast uden risiko), gensidigt udelukker hinanden, hjælpe med at undgå investeringsbedrageri. Mange af de bedragere, som myndighederne har fanget i de seneste år, har udnyttet investorernes følelsesmæssige ønske om kapitalbevarelse og vækst. Måske det mest kendte eksempel med Bernie Madoff, som lovede sine investorer 10 % i årligt afkast uden risiko. Dem, som forstår den umulige parring af kapitalbevarelse og vækst, vil efter vores mening bedre kunne forstå, at ingen investering giver 10 % afkast over tid uden nogensinde at falde i løbet af året. Det er umuligt. Det ignorerer, at risiko er et faktum. Vi mener, at denne viden er vejen til at undgå at blive snydt.

 

Ved at forstå hvorfor kapitalbevarelse og vækst ikke kan opfyldes på samme tid, kan man som investor bedre fastsætte realistiske investeringsmål. Måske ønsker investoren en vækstbaseret portefølje med mindre kortvarig volatilitet end en 100% aktiestrategi – i så fald kan en blanding af aktier, fastforrentede værdipapirer og måske andre værdipapirer være det rigtige. Eller måske ønskes der investering i aktier, mod at man accepterer den tilknyttede tabsrisiko, men håber at kunne undgå dele af kommende bear-markeder – det er det også umuligt at garantere, men muligt at opnå – i hvert fald i teorien. I så fald skal man forstå, at vigtigheden af ikke at have økonomisk succes afhænger af at undgå bear-markeder, som centralt for de rette forventninger.

 

Hvis du mener, at dit mål er kapitalbevarelse og vækst, så kan du med en simpel øvelse prøve at justere dine mål og forventninger. Lav en liste over de primære mål med din opsparing – finansiering af din pensionstilværelse, penge til arvinger og/eller velgørende formål eller til en yngre ægtefælle er kendte eksempler. Vurder derefter investeringshorisonten for dine aktiver, herunder hvor længe dine penge skal investeres og arbejde for at nå dine mål. Det kan være resten af livet eller længere afhængigt af dine mål og begunstigede. Vurder det langsigtede afkast, som realistisk set kræves for at opnå dine mål, og vurder den tilhørende risiko. Efter vores mening giver den viden dig mulighed for at foretage en realistisk vurdering af dine afvejninger – og dermed investeringstyper – med henblik på at nå dine mål.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

 

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 

 


* Kilde: FactSet, pr. 22/3/2018. Opgørelse ifølge MSCI World Index-afkast med nettoudbytte, 31/12/1969 – 21/3/2018.

Latest news