Amazons seneste milepæl set fra en investeringssyn

22-11-2018

Fisher Investments Norden giver ikke anbefalinger om at købe/sælge/beholde enkelte værdipapirer. Behandlingen af udvalgte værdipapirer har her til formål at illustrere en mere generel pointe om investering.

 

For nogle uger siden blev internetplatformen Amazon den anden børsnoterede virksomhed, der rundede en markedsværdi på USD 1 billion (værdien af alle aktier i USD). Da grænsen blev brudt, brugte flere medier lejligheden til at give et tilbageblik på virksomhedens historie. Samtidig fremhævede man over for investorerne, hvordan de ville have stået, hvis de havde købt Amazon-aktier på dagen for børsnoteringen – det vil sige den dato, hvor aktierne første gang kom i fri handel. Det kan være ganske underholdende, men efter vores mening får investorerne ikke noget ud af en sådan tilgang til investering. For det første er det umuligt at genskabe historiske afkast her og nu, og for det andet er Amazons udvikling atypisk med et afkast, der ligger langt over det generelle globale aktiemarked, siden Amazon kom på børsen i maj 1997. Ved at fremhæve aktier med en kometagtig udvikling kan man i vores optik fremme en mentalitet blandt investorerne, der er koncentreret om hurtige og lette penge, hvilket kan få dem til at blive utålmodige og påtage sig unødig risiko.

 

Fisher Investments Norden anbefaler ikke enkelte værdipapirer, men hvis man kigger nærmere på Amazons historie, kan man nok alligevel få øje på nogle mulige fælder for investorerne. Amazon blev børsnoteret den 15. maj 1997. Fra da af og frem til 4. september 2018, hvor Amazons markedsværdi rundede USD 1 billion, udgør afkastet inklusive udbytte 103.749,79 %. Det svarer til et afkast på 38,53 % på årsbasis. Samtidig har det globale aktiemarked givet et afkast inklusive udbytte på 273,55 % ifølge MSCI World Index (består af et bredt sammensat udvalg af aktier i 23 industrialiserede lande rundt om i verden). Det svarer til et afkast på 4,84 % på årsbasis.

 

Der er næppe tvivl om, hvilket afkast investorerne rundt om i verden ville vælge, hvis de fik muligheden – selvfølgelig Amazons. Samtidig må det siges at være et urealistisk mål for en investors samlede portefølje, også selv om man har langsigtede vækstmål og har en klar overvægt af aktier. Amazon er et ekstremt tilfælde, og virksomhedens resultater ligger langt fra markedsgennemsnittet. Det, at ville finde "den næste Amazon", er efter vores mening som at lede efter en nål i en høstak. Ifølge Nasdaq blev 33 andre amerikanske virksomheder børsnoteret i maj 1997, og af dem handles kun 5 fortsat på børsen. Dengang var der tilsyneladende ingenting ved Amazon, der gav anledning til at tro, at der skulle være udsigt til så enorm vækst på langt sigt. Det var egentlig bare en internetboghandel i en tid, hvor der hele tiden dukkede nye dotcom-virksomheder op. Mange andre internetbutikker, der kom til verden dengang, overlevede ikke engang, at IT-boblen brast, for slet ikke at tale om de følgende to årtier. Samtidig opnåede Amazon stort set ikke overskud i årene efter børsnoteringen. Ville du så have valgt at have aktier i den virksomhed i stedet for mere rentable foretagender? Ville du samtidig have holdt ved i tykt og tyndt, selv om der var store op- og nedgange undervejs?

 

Det er lidt for letkøbt og synes lidt for udbredt at kigge tilbage på en kometagtig aktie og tænke "hvis jeg bare havde". Samtidig mener vi også, at det er urealistisk for de fleste investorer, fordi det kræver det perfekte langsigtede overblik og ditto disciplin. Man hører ganske vist om folk, der høstede den store Amazon-gevinst på langt sigt, deriblandt grundlæggeren, hans familiemedlemmer og tidligere medarbejdere og investorer. Alligevel mener vi, at det er usandsynligt, at detailinvestorer, der ikke har forbindelser til virksomheden, skulle få en kæmpegevinst fra et enkelt selskab. Desuden må man som investor sandsynligvis give køb på risikospredning, hvis man vil have en investering i et enkelt selskab til at give virkeligt store afkast. Vi mener, at det indebærer unødigt stor risiko at samle en stor del af porteføljen i en enkelt aktie. Det giver måske nok pote, hvis virksomheden klarer sig godt, men hvad nu hvis den ikke gør? Hvis nu aktiekursen bare ligger nogenlunde stabilt eller falder?

 

Hvis man som investor vil have en sundere tankegang, indebærer det efter vores mening, at man accepterer, at investeringer på kapitalmarkedet ikke er en genvej til hurtige penge. Tværtimod må man indstille sig på, at det lange, seje træk er det mest fornuftige i længden. Ikke at der kan udstedes garantier, for heller ikke afkastene for de brede aktieindekser ligger teknisk set stabilt – afkastene skifter fra måned til måned og fra år til år, og der kan forekomme kraftige midlertidige fald. Alligevel har aktiemarkederne gennemsnitligt givet vækst, hvis man ser historisk på det over lange perioder. Det er ikke i nærheden af Amazons tal, men dog alligevel som oftest nok til at hjælpe mange investorer med at nå deres langsigtede mål.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Latest news